Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63  je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných  v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili  běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Novinky a aktuality z našeho domova...

Odpolední hudební matiné

červen 24
Sobotním odpolednem se nesla naším domovem hudba. Skupina tří hudebníků z Jižních Čech potěšila naše klienty a klientky krásnou hudbou a zpěvem. Zpěvačka Klára Remsová za klavírního doprovodu Blanky Novotné uvedla několik operních árií, například velmi známou árii Lascia ch´io  pianga z Händelovy opery Rinaldo, zazněly i další árie od W. A. Mozarta nebo J. S. Bacha.  Třetím hudebníkem byl Jan Čížek, který hrál na trubku a saxofon, a i jeho hudební nabídka byla velmi pestrá, od Jeana Batiste de Lully až po Maurice Ravela či Edvarda Griega. Odezva od návštěvníků odpoledního hudebního matiné byla spontánní a živá, a z toho lze usoudit, že ti kdo přišli, tak rozhodně nelitovali, a odcházeli spokojeni.
PODROBNOSTI »

Krkonošské sportovní hry v Lamperticích

červen 08
Stejně jako předešlé roky, tak i letos jsme obdrželi pozvánku do Krkonoš, do vesničky u polských hranic, do Lampertic. V místním Domově pro seniory pořádají každoročně „Krkonošské gerontologické hry", na které se vždycky moc těšíme.

 Letos jsme mohli vyslat 4 soutěžící, kteří se zúčastnili dvou sportovních klání. Soutěžilo se tradičně v kuželkách a v šipkách. Náš tým se skládal ze dvou žen a dvou mužů. Dámskou část našeho týmu reprezentovaly paní Alenka Marvanová a paní Bohumila Moškaničová, obě z oddělení D3. Za pánskou část byli vysláni - pan Petr Fuksa a pan Jiří Fenyk, oba z oddělení L0.
PODROBNOSTI »

Výlet do Skutče do Městského muzea

červen 05
Jezdíte rádi na výlety? Někteří naši klienti jezdí velmi rádi, proto jsme se vydali na společný výlet. Jeli jsme nízkopodlažním autobusem, a to hlavně proto, aby nastupování hůře chodících účastníků výletu a vozíčkářů bylo co nejjednodušší.

Cílem našeho výletu bylo Městské muzeum ve Skutči, kde je stálá expozice obuvnictví a kamenictví.
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY