Novinky a aktuality z našeho domova...

Nové opatření v nouzovém stavu

říjen 14
Usnesení vlády ČR č. 1029 účinné od 14. 10. 2020

o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (Sbírka zákonů č. 413) - vláda ČR zakazuje všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu, tedy do 3. 11. 2020.
PODROBNOSTI »

Opatření v nouzovém stavu

říjen 09
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 jsme nuceni přikročit k úplnému omezení osobního kontaktu našich klientů s Vámi, rodinnými příslušníky, což v praxi znamená, že se s Vámi nemohou potkat ani v Domově, ale ani mimo něj. Platí do 25. 10. 2020

Donášku balíčku do domova a jeho následné předání klientovi je možné realizovat i nadále.
PODROBNOSTI »

Videohovor rodiny s klientem přes programy Skype a WhatsApp

září 29
Rodinám našich klientů opět nabízíme možnost uskutečnit videohovor s jejich blízkým prostřednictvím programů Skype a WhatsApp.

Pokud byste měli o videohovor zájem, kontaktujte sociální pracovnice na telefonním čísle 774 710 576 pro domluvu bližších podrobností (termínu a času hovoru). Hovory budou moci probíhat v dopoledních hodinách mezi 9 - 11 a  v odpoledních hodinách 13-14.45 v pracovních dnech. Při domlouvání hovoru nahlaste své přesné uživatelské jméno na Skype anebo telefonní číslo na WhatsApp.
PODROBNOSTI »

Zákaz návštěv od čtvrtka 24. 9. 2020

září 22
Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a na základě doporučení hejtmana Pardubického kraje musíme přistoupit od čtvrtka 24. 9. 2020 k zákazu návštěv.
PODROBNOSTI »

Volby do zastupitelstev krajů

září 16
V pátek 2. a v sobotu 3. října 2020 se v Česku konají volby do zastupitelstev krajů. Klienty, kteří nemají trvalé bydliště na adrese našeho zařízení, jsme dne 16. 9. 2020 oslovily s dotazem, zda budou chtít volit. Těm, kteří vyjádřili přání volit, poskytneme ve spolupráci s Městským úřadem Heřmanův Městec podporu ve vyřízení žádosti o voličský průkaz. S tímto průkazem budou moci volit zde v domově. Klienti, kteří mají trvalé bydliště mimo Pardubický kraj, mají možnost volit pouze v místě svého trvalého bydliště. S ohledem na koronavirovou situaci nebude v domově pro seniory během voleb zřízena volební místnost, jak bylo doposud zvykem. Volební okrsek pro náš obvod bude v hasičské zbrojnici. Aby naši klienti měli možnost účastnit se voleb, bylo s volební komisí dohodnuto, že za klienty přijdou zástupci volební komise s volební urnou v pátek 2. října 2020 po 14 hodině. Prosím tedy klienty, kteří chtějí volit v domově, aby zde byli v tuto dobu přítomni. Klienty, kteří nebudou ve stanoveném čase přítomni v domově nebo budou mít zájem volit až později, musí jim se zajištěním pomoci rodina. Pracovníci domova za účast klientů na volbách nezodpovídají.  

                                                                              
PODROBNOSTI »
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 následující