Novinky a aktuality z našeho domova...

Odpolední hudební matiné

červen 24
Sobotním odpolednem se nesla naším domovem hudba. Skupina tří hudebníků z Jižních Čech potěšila naše klienty a klientky krásnou hudbou a zpěvem. Zpěvačka Klára Remsová za klavírního doprovodu Blanky Novotné uvedla několik operních árií, například velmi známou árii Lascia ch´io  pianga z Händelovy opery Rinaldo, zazněly i další árie od W. A. Mozarta nebo J. S. Bacha.  Třetím hudebníkem byl Jan Čížek, který hrál na trubku a saxofon, a i jeho hudební nabídka byla velmi pestrá, od Jeana Batiste de Lully až po Maurice Ravela či Edvarda Griega. Odezva od návštěvníků odpoledního hudebního matiné byla spontánní a živá, a z toho lze usoudit, že ti kdo přišli, tak rozhodně nelitovali, a odcházeli spokojeni.
PODROBNOSTI »

Krkonošské sportovní hry v Lamperticích

červen 08
Stejně jako předešlé roky, tak i letos jsme obdrželi pozvánku do Krkonoš, do vesničky u polských hranic, do Lampertic. V místním Domově pro seniory pořádají každoročně „Krkonošské gerontologické hry", na které se vždycky moc těšíme.

 Letos jsme mohli vyslat 4 soutěžící, kteří se zúčastnili dvou sportovních klání. Soutěžilo se tradičně v kuželkách a v šipkách. Náš tým se skládal ze dvou žen a dvou mužů. Dámskou část našeho týmu reprezentovaly paní Alenka Marvanová a paní Bohumila Moškaničová, obě z oddělení D3. Za pánskou část byli vysláni - pan Petr Fuksa a pan Jiří Fenyk, oba z oddělení L0.
PODROBNOSTI »

Výlet do Skutče do Městského muzea

červen 05
Jezdíte rádi na výlety? Někteří naši klienti jezdí velmi rádi, proto jsme se vydali na společný výlet. Jeli jsme nízkopodlažním autobusem, a to hlavně proto, aby nastupování hůře chodících účastníků výletu a vozíčkářů bylo co nejjednodušší.

Cílem našeho výletu bylo Městské muzeum ve Skutči, kde je stálá expozice obuvnictví a kamenictví.
PODROBNOSTI »

Letní sportovní hry

květen 31
Ve středu 31. 5. 2017 se na zahradě našeho domova odehrála pravidelná největší sportovní akce celého roku - letní sportovní hry. Organizace tohoto sportovního klání jsme se ujali letos již po desáté a příležitost ke sportovnímu vyžití dostali nejenom naši klienti, ale pozvánku k účasti obdrželi i klienti druhého heřmanoměsteckého domova, ze Zámku.

PODROBNOSTI »

Taneční vystoupení dětí z Ježkovky

květen 27
V sobotu, 27. 5. 2017, přišly do našeho domova klientům zpříjemnit odpoledne děti z DDM na Ježkovce. Pod vedením paní Doležalové Evy zatančily malé i větší tanečnice z kroužků Koťata a Chotěňáček. Asi půlhodinové vystoupení bylo protkáno veselými tanečními kreacemi. Přišly tak našim klientům zúročit své snažení, za které byly již v letošním roce 2x oceněny v tanečních soutěžích v Hlinsku a v Heřmanově Městci.
PODROBNOSTI »
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 následující