Vážení obyvatelé domova,                                                                 

Vážení opatrovníci a rodinní příslušníci,
Domov pro seniory Heřmanův Městec poskytuje podporu a péči klientům dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění. Služba domov pro seniory, dle § 49, bod 1), 2) obsahuje základní činnosti:
a)      poskytnutí ubytování,
b)      poskytnutí stravy,
c)       pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní  osobu,
d)      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f)       sociálně terapeutické činnosti,
g)      aktivizační činnosti,
h)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Vzhledem k dlouhotrvající nepříznivé ekonomické situaci bylo rozhodnuto, že domov s platností od 1. dubna 2023  již nadále nebude našim klientům poskytovat zdarma  kosmetické přípravky na ošetření pokožky celého těla a pleti při denní osobní hygieně (tzn.: při ranní, polední, večerní hygieně a dle aktuální potřeby okamžitě; čistící prostředky a kosmetické přípravky v rámci inkontinencí namáhané pokožky;  celkové koupeli těla). Tento krok není v rozporu se zákonem 108/2006 Sb., § 49, bod 2), písm. d).
Nutné kosmetické přípravky bude našim klientům zajišťovat nadále domov, a to ve smyslu objednání a dodání dle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Daný produkt bude majetkem klienta, bude nepřenositelný (např. pro potřeby jiného obyvatele domova). Domov bude u každého klienta při objednávání přihlížet k jeho osobní aktuální potřebě, vývoji stavu pokožky. Vyúčtování nákupu kosmetických prostředků každého klienta bude probíhat stejnou formou jako např. při vyúčtování inkontinenčních pomůcek a doplatků za léky.
Touto cestou jdeme z důvodu zachování maximálního komfortu při péči o pokožku seniora, která je velmi citlivá, namáhaná inkontinencí, trpící rizikem porušení integrity, náchylná ke vzniku dekubitů (proleženin) apod.. Při dosavadní péči využíváme speciální kosmetiku od firem např. Hartmann Rico řada MoliCare (čistící, pečující a ochranná řada), Dentimed aj.. Dodavatelé nám umožňují poskytnutí velkoobchodních slev bez přirážky dalších obchodníků (např. lékáren). Není v našem zájmu a věříme, že ani v zájmu samotných klientů či jejich blízkých, aby používáním nekvalitní kosmetiky docházelo k diskomfortu seniora (např. svědění, vyrážky, pálení apod.). Vážení obyvatelé domova, vážení opatrovníci, vážení rodinní příslušníci, věříme, že nastavenou nezbytnou změnu chápete a nový systém Vám nezpůsobí zásadní problémy.
V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím obraťte přímo na mou osobu.

S úctou a poděkováním za pochopení
PhDr. Eva Kunátová Holečková, MBA                          ředitelka                                                                                                      tel.: + 420 725 549 975