Novinky a aktuality z našeho domova...

Staropražské písničky

září 22
Ve středu 22. 9. nás v domově navštívil bývalý člen skupiny Šlapeto pan Vladimír Pecháček, který zpříjemnil odpoledne písněmi za doprovodu kytary.  Zazněly oblíbené hity Karla Hašlera, písně lidové. Se zpěvem ani naši klienti nezůstávali pozadu, jelikož všechny písně znali, zanotovali si všichni společně. Asi hodinové vystoupení protkané veselými komentáři si jistě někdy rádi opět zopakujeme.

PODROBNOSTI »

Aktualizace návštěvních podmínek

srpen 26
S účinností od 9. 7. 2021 dochází ke změnám podmínek ohledně návštěv u klientů našeho zařízení stanovených Mimořádným opatřením č. j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN ze dne 2. 7. 2021.  Zařízení budou moci navštívit osoby, které:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad. Testy nejsou prováděny v domově, musíte je absolvovat na veřejně dostupných testovacích místech - viz kontakty níže.
c) Mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19". 
d) V době nejdéle 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
e) Na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) ve škole nebo školském zařízení absolvovaly podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Výše uvedená opatření se netýkají dětí do 3 let věku. Při vstupu do vestibulu a po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorech musí navštěvující osoby používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat další opatření nastavená domovem.
Při návštěvách bude platit následující postup:
1)      Počet návštěvníků v domově může být koordinován dle počtu příchozích osob a pracovnice vrátnice v případě, že by vzniklo nebezpečí velké koncentrace cizích osob, má oprávnění nevpustit další návštěvníky do domova a požádat je o odložení návštěvy na pozdější dobu. 
2)      Při příchodu do vestibulu u vrátnice si musí osoba dezinfikovat ruce.
3)      Návštěvy mohou probíhat ve všech  částech budovy nebo na pokojích klientů. Pokud to bude možné vzhledem k počasí a ke zdravotnímu stavu klienta, měla by návštěva probíhat v zahradě domova, jinak v návštěvní místnosti nebo ve společných prostorách v rámci oddělení (spojovací chodba u oddělení L0, zimní zahrada oddělení B, prostor kavárny na odd. D3, posezení pod schody na odd. D4, místnost k posezení na odd. L1, společenská místnost na odd. L2). V částech budovy nebo na pokojích klientů s potvrzenou nákazou nebudou návštěvy možné.  
4)      Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase, přičemž návštěvou mohou být i děti bez omezení věku. Děti do dvou let věku, nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, děti od dvou do patnácti let věku, mohou mít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest než výše uvedený respirátor, který brání šíření kapének.
5)      Mezi osobami, kromě rodinných příslušníků, je nutné dodržovat odstupy minimálně 2 metry.
6)      Návštěvní dny a hodiny jsou neomezené, na návštěvu není nutné se předem objednávat.    
Podmínka absolvovat test, mít certifikát o očkování nebo prodělání onemocnění COVID-19 se nevztahuje na návštěvy klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.    
Kontakty na testovací místa Seznam odběrových center a informace o rezervaci naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/  
Nemocnice Chrudim: www.nempk.cz/informace/covid-19, tel.: 607 090 808  
Nemocnice Pardubice: www.nempk.cz/informace/covid-19, tel.: 607 090 808  
Medila drive-in Pardubice: www.medila.cz, adresa: Štrossova 1931, 530 03 Pardubice , tel.: 800 737 304.  
Laboratoře lékařské genetiky (Poliklinika Kolf): www.genetikapardubice.cz, adresa: Masarykovo náměstí 2667, Pardubice, tel.: 607 400 401.  
Scimed Pardubice: www.scimed.cz, adresa: Záchytné parkoviště kasárna T.G. Masaryka, Pardubice, tel.: 604 455 086.  
Městská nemocnice Čáslav: www.nemcaslav.cz, tel.: 327 305 111.  
PODROBNOSTI »

Prima Band

srpen 26
Poslední prázdninový čtvrtek měli naši klienti opět zpestřené odpoledne, a to hudebním vstoupením kapely Prima Band z Chotěboře, která u nás hrála poprvé. Během vystoupení zazněly písničky převážně z oblasti folku a country, ale i jiné písničky, ke kterým se klienti mohli připojit. Na závěr zazněla Ta naše písnička česká, která je mezi klienty velmi oblíbená a známá, a byla tak pěkným závěrem vydařeného hudebního odpoledne.

PODROBNOSTI »

Zpestření volného času dobrovolníky z Charity Chrudim

srpen 24
Po náročném podzimu a jaru spojeném s covidem jsme i my v Domově pro seniory U Bažantnice radostně uvítali zlepšování situace a možnost vrátit se do normálnějšího života. To spočívalo hlavně v otevření domova návštěvám (i když za vládou stanovených podmínek) a v obnově volnočasových aktivit. V letním období nám pomohli rozšířit nabídku akcí pro klienty dobrovolníci Charity Chrudim. Paní Eliška Machačová uspořádala v období června až září 2021 v kulturní místnosti domova sedm přednáškových besed na zajímavá témata (pověsti z historie hradů a evropských států, o nemocech králů, o čem vyprávějí hvězdy a další). Lidé duchovně zaměření se zúčastnili biblického čtení se zpěvy komponovaného členkami chrudimského evangelického sboru. Sportovní duch zde zavládl krátce po skončení olympijských her, když se na zahradě domova uskutečnily sportovní hry. Aktivní sportovci obdrželi od organizátorů Charity dokonce i diplomy a drobnou odměnu. Do dalších měsíců společně plánujeme ještě výtvarný program nebo ochutnávku cvičení.

Dobrovolník daruje svůj volný čas druhým lidem, v našem případě seniorům, a zpět získává většinou hřejivý pocit, že tato aktivita je pro druhé i pro něj smysluplná. Není na tom nic složitého či těžkého. Dobrovolníků není nikdy dost a v našem domově pro seniory s nimi rádi spolupracujeme. Pokud byste měli zájem se dobrovolníkem stát, kontaktujte Ing. Nell Stoupovou - koordinátorku dobrovolnického centra Charity, telefon 704 675 407 nebo koordinátorku dobrovolníků přímo v domově pro seniory - Mgr. Lenku Kellerovou, telefon 774 710 576.
PODROBNOSTI »

Choltičanka

srpen 06
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 následující