Novinky a aktuality z našeho domova...

Beseda Mgr. Markem Výborným

září 12
Dnes měli klienti možnost setkat se s panem Markem Výborným, heřmanoměsteckým rodákem. Podělil se s námi o své životní zkušenosti, které jsou díky jeho učitelskému povolání, politické aktivitě a lásce k hudbě velmi široké a bohaté.
PODROBNOSTI »

Vystoupení mažoretek Meibelin ze Svinčan

září 11
V neděli 11. září, měli naši klienti možnost shlédnout vystoupení mažoretek Meibelin, které k nám zavítaly ze Svinčan. Jelikož nám nepřálo počasí, zatančila nám děvčata v kulturní místnosti. Bylo vidět, že jsou profesionálky a přizpůsobily se i stísněnému prostředí. Klientů se sešlo hodně, kulturní místnost byla plná k prasknutí. Slečny se přestavily v několika skupinách rozdělených podle věku nebo zatančily i jednotlivě. Vystoupení nebylo dlouhé, ale bylo o to intenzivnější, a všichni jsme si ho užili.
PODROBNOSTI »

Máme novou paní ředitelku

září 01
Dne 1. září 2022 jsme v našem domově pro seniory přivítali nově nastupující paní ředitelku

PhDr. Evu Kunátovou Holečkovou, MBA, která byla jmenována po odstupujícím panu řediteli Ing. Petru Mazurovi. Ten se po 19 letech rozhodl odstoupit z funkce. Tímto bychom mu my, jako zaměstnanci domova, chtěli poděkovat za jeho obětavou práci, kterou po celá léta za domov odváděl. Naštěstí náš domov neopouští úplně, ale zůstává ve funkci vedoucího provozního úseku. Rozloučení s panem ředitelem proběhlo za účasti pana starosty Josefa Kozla a místostarosty JUDr. Tomáše Plavce, kteří mu krásně poděkovali za jeho odvedenou práci a zároveň přivítali nastupující paní ředitelku. Paní ředitelce bychom chtěli popřát hodně sil a pracovních úspěchů na nové pozici a ať je její spolupráce s ostatními zaměstnanci pro celý domov i nadále přínosná.    
                                               Kolektiv zaměstnanců Domova pro seniory U Bažantnice
PODROBNOSTI »

S Jawou na cestách

srpen 25
Cestovatelské vyprávění pana Michala France, který se vydává na své Jawě na daleké cesty. Našim klientům vyprávěl o své cestě k Černému moři přes Rumunsko a Bulharsko.

PODROBNOSTI »

Zábavé cvičení s Charitou Chrudim

srpen 24
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 následující