Novinky a aktuality z našeho domova...

Potřebujeme pomoc!

listopad 24
V boji s Covidem prořídly řady našich pracovnic přímé péče i zdravotních sester, a proto prosíme o pomoc. Obracíme se zejména na studenty zdravotnických a sociálních oborů, kteří by byli ochotni se zapojit do ošetřovatelské péče, kterou poskytujeme našim klientům. Jedná se o pomoc zejména při hygieně a výměně inkontinenčních pomůcek, při převlékání osob a stlaní lůžek, při podávání stravy. Budeme rádi za dobrovolnickou výpomoc, případně práci na základě DPP.
Také hledáme výpomoc v řadách zdravotních sester.

Případní zájemci mohou kontaktovat vedoucí úseku přímé péče Alenu Vitvarovou.
Kontakt:
telefon: 773 510 561
E-mail: vitvarova.ddhm@seznam.cz 

Snižují se nám také zásoby ochranných pomůcek, zejména ochranných overalů (jednorázových či pratelných) a plášťů. Kdyby měl někdo možnost nebo byl ochoten posílit zásoby, kterých není nikdy dost, budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Buď přímo samotnými overaly nebo přispět na zakoupení těchto pomůcek na náš účet 35-8544830287/0100 (nutné s dárcem uzavřít darovací smlouvu - prosíme o domluvu na tel.774 710 576.) DĚKUJEME!
PODROBNOSTI »

Výskyt Covid-19 v DPS

listopad 20
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví probíhá od 13.11.2020 testování všech klientů a zaměstnanců domova pomocí antigenních testů. Do dnešního data byl potvrzen výskyt nemoci Covid-19 u většiny klientů D3 a u jednotlivců na dalších odděleních, u většiny klientů je průběh s mírnými příznaky. Zaměstnanci jsou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami, při poskytování péče se řídíme opatřeními a nařízeními Ministerstva zdravotnictví. Stav klientů průběžně monitorujeme a konzultujeme s praktickou lékařkou a v případě potřeby hospitalizace jsou rodiny informovány. Snažíme se dělat všechno pro to, abychom situaci zdárně zvládli. Držte nám palce.

PODROBNOSTI »

Den laskavosti

listopad 13
Poděkování žákům 3.A Základní školy

  Nacházíme se v nelehké době, mnozí z nás se nemohou setkávat se svými blízkými, protože jsou nemocní nebo musí být v karanténě. Izolace se týká z velké části seniorů, kteří jsou ubytováni v domovech pro seniory. A proto mě velice potěšilo a zároveň bych tímto chtěla poděkovat žákům 3. A Základní školy Heřmanův Městec pod vedením paní učitelky Pickové že na Den laskavosti, který je vyhlášen na 13. listopadu, si pro klienty domova pro seniory   U Bažantnice nachystaly krásné obrázky a výrobky, které našim seniorů přinesly světlo a naději, že v tom nejsou sami, a že i neznámí lidé si pro ně najdou čas, aby je potěšily i v této složité době, kdy mají dost starostí samy se sebou, učitelé organizováním výuky na dálku a děti s netradičním způsobem výuky. Ještě jednou za naše seniory mockrát děkuji a přeji hodně sil do dalšího období.                                                                                                               
                                                                               Mgr. Linhartová Petra                                                                          vedoucí sociálního oddělení
PODROBNOSTI »

Nové opatření v nouzovém stavu

říjen 14
Usnesení vlády ČR č. 1029 účinné od 14. 10. 2020

o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (Sbírka zákonů č. 413) - vláda ČR zakazuje všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu, tedy do 3. 11. 2020.
PODROBNOSTI »

Opatření v nouzovém stavu

říjen 09
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 jsme nuceni přikročit k úplnému omezení osobního kontaktu našich klientů s Vámi, rodinnými příslušníky, což v praxi znamená, že se s Vámi nemohou potkat ani v Domově, ale ani mimo něj. Platí do 25. 10. 2020

Donášku balíčku do domova a jeho následné předání klientovi je možné realizovat i nadále.
PODROBNOSTI »
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 následující