Novinky a aktuality z našeho domova...

Pravidla pro vycházení klientů po dobu trvání nouzového stavu

prosinec 22
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370, se mění podmínky stanovené v usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 týkající se zákazu vycházení klientů mimo domov pro seniory.

Při opuštění domova pro seniory po dobu trvání nouzového stavu, musí být splněny tyto podmínky:  

1. Vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od návratu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Testování je z usnesení vlády povinné. Jestliže klient nebo rodina testování odmítne, nebude pobyt mimo zařízení umožněn. Klienti ubytovaní na jednolůžkových pokojích zůstanou na svém pokoji, ze kterého nebudou moci po stanovenou dobu vycházet. Umístění v karanténních prostorech bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
Do karantény musí být po návratu do domova pro seniory umístěni i klienti, kteří nemoc covid-19 prodělali. Naše kapacita karanténních míst je omezená. Pokud by nastala situace, že by byl větší zájem klientů o vycházky či pobyt mimo domov pro seniory, a kapacita karanténních lůžek by byla naplněna, nemůžeme dalším klientům opuštění domova pro seniory umožnit.  

2.  Klienti musí používat v průběhu vycházky respirátor třídy FFP2 nebo KN95.  

Chtěli bychom apelovat na klienty a rodinné příslušníky, aby zvážili, zda návštěva klienta v domácím prostředí stojí za čas strávený následně v karanténě.  Doporučujeme spíše uskutečnit návštěvu v domově pro seniory za stanovených hygienických podmínek, která může být i opakovaná a jistě klienty také velmi potěší.  

Prosíme o nahlašování vycházek na sociální oddělení ve všední dny v čase od 7:00 do 15:00, na tel. č.: 469 660 268, 774 710 576.
                                                                                Ing. Petr Mazura
                                                                                        ředitel

PODROBNOSTI »

Obnovení návštěv od 18. 12. 2020

prosinec 11
Obnovení návštěv od 18. 12. 2020

Tímto informačním materiálem se stanovují pravidla pro návštěvy klientů Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice, která vycházejí z usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020.   Podle usnesení vlády ze dne 30. 11. 2020 byly stanoveny výjimky pro návštěvy v pobytových zařízeních u klientů, kteří:
-          jsou omezeni ve svéprávnosti,
-          mají zdravotní postižení, vykazují známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit,
-          jsou v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.    
Od 5. 12. 2020 byly nově stanoveny další výjimky, a to pro:
-          osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to             s negativním výsledkem,
-          osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, -          na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění             COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem.  
Postup pro návštěvy
Návštěvy budou v domově probíhat od 18. 12. 2020 v předem objednaném termínu. Objednávat se můžete pouze u pracovnic sociálního oddělení ve všední dny v časech 7:00 - 15:00 na tel. číslech: 469 660 268, 774 710 576. Návštěva musí být domluvena nejméně den předem. Při objednávání kromě domluvení návštěvního času nahlásíte i počet osob, které za klientem přijdou, přičemž klienta budete moci v jeden okamžik navštívit v počtu max. 2 osob starších 15 let (současně může být v domově max. 20 osob). Dále sdělíte, zda bude návštěva probíhat ve vnitřních prostorech, či formou procházky v zahradě, aby se klient stihl včas připravit. Zároveň se domluvíme, zda se návštěvy netýká některá z výjimek.  

Časy návštěv
První návštěvy začínají v pátek 18. 12. 2020, pokračují až v pondělí 21. 12. 2020 a následně :
Pondělí - 12:00-15:30
Středa -   12:00-15:30
Sobota  -  12:00-15:30 
-          Klienta budete moci v jeden okamžik navštívit v počtu max. 2 osob starších 15 let.
-          Doba návštěvy je stanovena na 30 minut.
-          Každý návštěvník (netýká se výjimek stanovených ze dne 30. 11.) se musí prokázat negativním výsledkem POC testu nebo RT-PCR testu, který není starší 48 hodin. Stačí se prokázat SMS zprávou zasílanou hygienickými stanicemi do mobilních telefonů. Pokud jste onemocnění prodělali, je třeba doložit potvrzení od praktického lékaře.
-          Není povinností domova provádět testy návštěvníkům. V současné době nám personální kapacita testování neumožňuje.
-          Do domova vstupujte se zakrytými ústy a nosem a k tomu použijte vlastní čistý respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
-          Na sjednanou návštěvu přijďte s časovým předstihem (20-30 min).
-          Pracovnice vrátnice Vám změří teplotu, předá k vyplnění čestné prohlášení (bude možné si ho přinést již vyplněné, ke stažení bude na našich webových stránkách v dokumentech ke stažení). Poté Vám pracovnice vrátnice sdělí, ve kterých prostorách bude návštěva probíhat.   Návštěvy klientů, kteří jsou mobilní, nebo které je možno dovézt na invalidním vozíku, budou probíhat v návštěvní místnosti a ve spojovací chodbě. Návštěvy u imobilních klientů budou probíhat na pokoji. V těchto případech Vám pracovnice vrátnice při vstupu předá ochranný oblek.  
Návštěvy Covid pozitivních klientů jsou zakázány.  
Tímto bychom zároveň chtěli apelovat na Vás na návštěvníky, abyste během návštěv dodržovali veškerá hygienická opatření (desinfekci rukou, nasazený respirátor, popř. ochranný oblek) a pokyny personálu. I pro nás je tato situace nová, možná bude třeba ještě vyladit drobné detaily, např. časový předstih před návštěvou, proto žádáme o shovívavost i z Vaší strany. Věříme v to, že Vaše přítomnost klienty povzbudí a budou lépe snášet pobyt v domově v těchto nelehkých časech.   I nadále budeme sledovat vládní nařízení a opatření, a pokud dojde ke změnám, budeme Vás na webových stránkách informovat.
                                                                  Ing. Petr Mazura, ředitel          

Kontakty na testovací místa
Seznam odběrových center a informace o rezervaci naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/   Chrudimská nemocnice Tel.: 607090808  
Nemocnice Pardubice Tel.: 607090808  
Medila drive-in Pardubice Adresa: Štrossova 1931, 530 03 Pardubice Tel.: +420800737304  
Laboratoře lékařské genetiky Adresa: Masarykovo náměstí 2667, Pardubice Tel.: 607400401  
Scimed Pardubice Adresa: Záchytné parkoviště kasárna T.G. Masaryka, Pardubice Tel.: 604455086  
Městská nemocnice Čáslav Tel.: 327305111  
Nemocnice Litomyšl Tel.: 607090808  PODROBNOSTI »

Zákaz návštěv ještě nebude odvolán

prosinec 02
V médiích již jsou uváděny informace o blížící se možnosti návštěv v domovech pro seniory. V našem Domově zatím zákaz návštěv v nejbližších dnech odvolán nebude, protože nejsme schopni vytvořit pro návštěvníky bezpečné podmínky, neboť nákaza Covid -19 je stále v Domově přítomna, a bohužel se přes všechna opatření nedaří zcela zamezit jejímu šíření.

Součástí opatření je i pravidelné testování klientů a zaměstnanců, které zvládáme realizovat v potřebné míře, ale na testování návštěvníků Domova, které je nezbytným opatřením jakéhokoliv režimu návštěv, bohužel v současnosti vůbec nemáme personální ani časovou kapacitu. Proto zatím nemůžeme našim klientům dopřát osobní kontakt s blízkými osobami. Informace o situaci v Domově budeme aktualizovat podle vývoje nákazy, a jakmile bude možné nastavit návštěvní režim, budeme o tom samozřejmě informovat touto cestou.
PODROBNOSTI »

Výskyt Covid -19 – první uzdravení

listopad 27
Už dva týdny žijeme v Domově v intenzivním kontaktu s nákazou Covid -19, která se dotkla mnoha obyvatel domova. Některým obyvatelům domova nemoc bohužel život předčasně ukončila. Máme již ale i první uzdravené, kteří onemocnění, a s ním spojenou naprostou izolaci, úspěšně překonali. Což dává naději nemocným, že setkání s Covidem nemusí být vždy fatální.

Nadále probíhá testování obyvatel Domova i zaměstnanců, a v platnosti zůstávají všechna již dříve přijatá opatření. Jsme rádi za navázanou spolupráci se studenty a dobrovolníky, kteří nám pomáhají a budou pomáhat překonat nelehkou situaci.
PODROBNOSTI »

Potřebujeme pomoc!

listopad 24
V boji s Covidem prořídly řady našich pracovnic přímé péče i zdravotních sester, a proto prosíme o pomoc. Obracíme se zejména na studenty zdravotnických a sociálních oborů, kteří by byli ochotni se zapojit do ošetřovatelské péče, kterou poskytujeme našim klientům. Jedná se o pomoc zejména při hygieně a výměně inkontinenčních pomůcek, při převlékání osob a stlaní lůžek, při podávání stravy. Budeme rádi za dobrovolnickou výpomoc, případně práci na základě DPP.
Také hledáme výpomoc v řadách zdravotních sester.

Případní zájemci mohou kontaktovat vedoucí úseku přímé péče Alenu Vitvarovou.
Kontakt:
telefon: 773 510 561
E-mail: vitvarova.ddhm@seznam.cz 

Snižují se nám také zásoby ochranných pomůcek, zejména ochranných overalů (jednorázových či pratelných) a plášťů. Kdyby měl někdo možnost nebo byl ochoten posílit zásoby, kterých není nikdy dost, budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Buď přímo samotnými overaly nebo přispět na zakoupení těchto pomůcek na náš účet 35-8544830287/0100 (nutné s dárcem uzavřít darovací smlouvu - prosíme o domluvu na tel.774 710 576.) DĚKUJEME!
PODROBNOSTI »
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 následující