Novinky a aktuality z našeho domova...

Videohovor rodiny s klientem přes programy Skype a WhatsApp

září 29
Rodinám našich klientů opět nabízíme možnost uskutečnit videohovor s jejich blízkým prostřednictvím programů Skype a WhatsApp.

Pokud byste měli o videohovor zájem, kontaktujte sociální pracovnice na telefonním čísle 774 710 576 pro domluvu bližších podrobností (termínu a času hovoru). Hovory budou moci probíhat v dopoledních hodinách mezi 9 - 11 a  v odpoledních hodinách 13-14.45 v pracovních dnech. Při domlouvání hovoru nahlaste své přesné uživatelské jméno na Skype anebo telefonní číslo na WhatsApp.
PODROBNOSTI »

Zákaz návštěv od čtvrtka 24. 9. 2020

září 22
Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a na základě doporučení hejtmana Pardubického kraje musíme přistoupit od čtvrtka 24. 9. 2020 k zákazu návštěv.
PODROBNOSTI »

Volby do zastupitelstev krajů

září 16
V pátek 2. a v sobotu 3. října 2020 se v Česku konají volby do zastupitelstev krajů. Klienty, kteří nemají trvalé bydliště na adrese našeho zařízení, jsme dne 16. 9. 2020 oslovily s dotazem, zda budou chtít volit. Těm, kteří vyjádřili přání volit, poskytneme ve spolupráci s Městským úřadem Heřmanův Městec podporu ve vyřízení žádosti o voličský průkaz. S tímto průkazem budou moci volit zde v domově. Klienti, kteří mají trvalé bydliště mimo Pardubický kraj, mají možnost volit pouze v místě svého trvalého bydliště. S ohledem na koronavirovou situaci nebude v domově pro seniory během voleb zřízena volební místnost, jak bylo doposud zvykem. Volební okrsek pro náš obvod bude v hasičské zbrojnici. Aby naši klienti měli možnost účastnit se voleb, bylo s volební komisí dohodnuto, že za klienty přijdou zástupci volební komise s volební urnou v pátek 2. října 2020 po 14 hodině. Prosím tedy klienty, kteří chtějí volit v domově, aby zde byli v tuto dobu přítomni. Klienty, kteří nebudou ve stanoveném čase přítomni v domově nebo budou mít zájem volit až později, musí jim se zajištěním pomoci rodina. Pracovníci domova za účast klientů na volbách nezodpovídají.  

                                                                              
PODROBNOSTI »

!!!

září 14
V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací bude počínaje dnem 15. 9. 2020 povolena návštěva klientů pouze pro 1 osobu na dobu nezbytně nutnou, maximálně však 30 minut.
PODROBNOSTI »

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

září 14
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

aktualizované k 14. 9. 2020 na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 29. 6. 2020 K ochraně klientů Domova pro seniory Heřmanův Městec a pro zabezpečení prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v prostorách Domova i nadále zůstává v platnosti mimořádné opatření ředitele Domova ze dne 18. 5. 2020 s následnými úpravami. S účinností od 15. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se bude realizace návštěv u klientů Domova řídit i nadále následujícím postupem: 

 
1)      Počet návštěvníků v domově bude koordinován dle počtu příchozích osob a pracovnice vrátnice v případě, že by vzniklo nebezpečí velké koncentrace cizích osob, má oprávnění nevpustit další návštěvníky do Domova a požádat je o odložení návštěvy na pozdější dobu. 
2)      V částech budovy nebo na pokojích, kde jsou klienti s potvrzenou nákazou, nejsou návštěvy možné. 
3)      Návštěvy musí mít při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorech Domova roušku. Po vstupu do vestibulu u vrátnice si musí dezinfikovat ruce.
4)      Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně jedné osoby na jednoho klienta. Návštěvy budou omezeny na nezbytně nutnou dobu, max. doba návštěvy 30 minut. 
5)      Při příchodu do vestibulu u vrátnice musí pracovnice vrátnice změřit každému návštěvníkovi teplotu a každý návštěvník musí zároveň vyplnit zdravotní dotazník. Pokud by navštěvující osoba měla teplotu nad 37,0 °C nebo některá z odpovědí dotazníku byla ano, bude návštěva zakázána. 
6)      Pokud to bude možné vzhledem k počasí a ke zdravotnímu stavu klienta, měla by návštěva probíhat v zahradě domova nebo ve společných prostorách v rámci oddělení (spojovací chodba u oddělení L0, zimní zahrada oddělení B, prostor kavárny na odd. D3, posezení pod schody na odd. D4, místnost k posezení na odd. L1, společenská místnost na odd. L2). Návštěvní místnost u vrátnice nebude prozatím k dispozici. 
7)      Mezi osobami, kromě rodinných příslušníků, je nutné dodržovat odstupy minimálně 1,5 metru.   
 V Heřmanově Městci dne 14. 9. 2020                                                                                                   Ing. Petr Mazura                                                                                                ředitel domova    
PODROBNOSTI »
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 následující