Novinky a aktuality z našeho domova...

Zvířecí návštěvy v domově a Ježíškova vnoučata

březen 30
S potěšením oznamujeme, že jsme uspěli se svou žádostí v grantovém řízení a i v roce 2022 budou zvířecí návštěvy v našem domově realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

V úterý 29. 3. 2022 náš domov navštívil místní amatérský fotograf Jan Kočičák Kočí, který se prostřednictvím svých zajímavých černobílých fotografií snažil zachytit radost lidí, které navštěvujeme s pejsky či dalšími zvířaty. Některé fotografie se opravdu vydařily.
PODROBNOSTI »

Obnovení návštěv od 25. 3. 2022

březen 24
Dne 25. 3. 2022 dochází k otevření domova pro seniory pro návštěvy.  

Prosíme návštěvníky, aby po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorech používali osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Všechna dřívější opatření, týkající se předkládání potvrzení a omezení počtu návštěvníků na jednoho klienta, byla zrušena.
PODROBNOSTI »

Výběrové řízení

březen 21
MĚSTO HEŘMAnŮV MĚSTEC
jako zřizovatel
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE
ŘEDITELE - ŘEDITELKY příspěvkové organizace města Domov pro seniory Heřmanův Městec se sídlem U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec

Požadavky na uchazeče:
· VŠ vzdělání

· alespoň 5 let praxe v řídící funkci (sociální oblast výhodou) · znalost problematiky příspěvkových organizací a ekonomických zásad jejich řízení • orientace v právních předpisech (zejména zákon č. 108/2006 Sb., 250/2000 Sb., 128/2000 Sb. a 129/2000 Sb., vše v platném znění)
· dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti · občanská a morální bezúhonnost · odpovídající zdravotní stav Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:
· přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí • osobní údaje - jméno, příjmení a titul; datum a místo narození, státní příslušnost; trvalý pobyt, telefonní kontakt, e-mailové spojení; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
· datum a podpis uchazeče. Požadované doklady k přihlášce:
• strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech týkajících se požadavků výběrového řízení
• návrh koncepce řízení a rozvoje dané příspěvkové organizace (max. 3 strany A4 strojopisem v českém jazyce)
· úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

Další informace podá a přihlášky přijímá Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec, kontaktní osoba: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice MěÚ, tel. 464 603 501, a to nejpozději do 22. 4. 2022.
OBÁLKU OZNAČIT TEXTEM „NEOTVÍRAT! OBSAHUJE OSOBNÍ ÚDAJE!" Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Heřmanův Městec, IČO: 00270041) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení") pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovněprávního vztahu na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 - čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.
PODROBNOSTI »

Zákaz návštěv od pondělí 7. 3. 2022

březen 07
Z důvodu zhoršení epidemiologické situace v domově pro seniory a na doporučení hygienické stanice přistupujeme od pondělí 7. 3. 2022 k zákazu návštěv.

Zákaz návštěv je vyhlášen do odvolání. Informace průběžně sledujte na našich webových či facebookových stránkách. Klienti mohou i nadále opouštět domov pro seniory. Klienti, kteří byli doma déle než 1 den, se musí před návratem do domova podrobit testování antigenním testem, který si zajistí sami. Postačí samotest při příchodu do domova. Videohovor rodiny s klientem přes programy Skype, Messenger a WhatsApp Rodinám našich klientů opět nabízíme možnost uskutečnit videohovor s jejich blízkými prostřednictvím programů Skype, Messenger a WhatsApp.

Pokud byste měli o videohovor zájem, kontaktujte sociální pracovnice na telefonním čísle 774 710 576 pro domluvu bližších podrobností (termínu a času hovoru). Hovory budou moci probíhat v dopoledních hodinách mezi 9-11 a  v odpoledních hodinách 13-14.45 v pracovních dnech. Při domlouvání hovoru nahlaste své přesné uživatelské jméno na Skype, Messenger anebo telefonní číslo na WhatsApp.
PODROBNOSTI »

Pyžamová párty

únor 23
I když je nyní čas masopustu a karnevalů, personál jednoho z našich oddělení se rozhodl zpestřit klientům odpoledne PYŽAMOVOU PÁRTY. Módní přehlídka, poslech hudby a dokonce i tanec zvedl náladu všem přítomným. A aby byla sladká tečka, v podobě hruškového řezu a kávy, opravdu zasloužená, společně jsme si zazpívali pár známých lidových písniček.
PODROBNOSTI »
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 následující