Hudební vystoupení kapely Choltičanka je vždy vítaným rozptýlením pro naše obyvatele v domově.