Po několika letech nás opět v našem domově navštívil dne 5. 10. kouzelník Waldini z Břeclavi. Trochu obměnil svůj kouzelnický repertoár, aby mohl klienty opět udivovat svým zručným uměním.

Mohli jsme sledovat teleportaci prstýnku, vykouzlení hrdličky z krabičky a nakonec klientům pan kouzelník vyčaroval malého pejska. Klienty do čarování aktivně zapojoval, a tak si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být kouzelníkem před publikem.