V sobotu 9.11.2019 k nám opět na návštěvu zavítali místní skauti pod vedením Aleše Jelínka. Tentokrát si pro ně klienti nachystali zajímavý smyslový program - skautíci měli poslepu ochutnávat a poznávat ovoce, hmatem rozpoznat předmět, čichem rozlišit, o jakou pochutinu jde, a namalovat poslepu obrázek. Děti se s vervou do aktivity zapojily a rozpoznání některých věcí jim dalo opravdu zabrat. Nicméně to byl program zábavný pro obě strany - jak pro klienty, tak i pro malé účastníky v zelených tričkách. Při závěrečném kolečku si za doprovodu kytary všichni zanotovali. Kontakt s nejmladší generací vždy seniorům přináší osvěžení a radost do života a nejinak tomu bylo i tentokrát.