Novinky a aktuality z našeho domova...

Poetické odpoledne

březen 24
V pátek 24. března se uskutečnilo Poetické odpoledne našich klientů. Co to vlastně bylo?

Ne vždy je nutné, aby rozptýlení a zábavu našim klientům přivezli externí umělci odjinud. Zjistili jsme, že mezi našimi klientkami a klienty je mnoho těch, kteří rádi zpívají, a dokonce několik recitátorek. Tak jsme toho využili, a sestavili jsme krátký program písní a básní, který jsme nazvali Poetické odpoledne.
V úvodu odpoledne zazněly tři lidové písně v podání pěveckého sboru domova Heřmánek. Potom zazněla delší próza Hovoří matka od Jiřího Marka, kterou velmi dramatickým projevem a zpaměti přednesla naše klientka Ing. Eva Janovská. Byla oceněna velkým potleskem.

Po dalších třech lidových písních pěveckého sboru Heřmánek dostaly příležitost ještě další dvě recitátorky, nejprve paní Marie Švadlenková, která si připravila od K. H. Borovského báseň Má hvězda a ještě báseň Abeceda od Josefa Lady. A po té se ještě zapojila se svou velmi živou a přirozenou recitací paní Eva Bartošová, která si připravila dvě veselé básně od Františka Hrubína - Paleček a jeho kamarádi a O veliké řepě. Obě recitátorky byly za svou snahu a odvahu odměněny potleskem. Všichni účinkující jako vyjádření poděkování dostali žlutou gerberu, která jim udělala velkou radost, stejně jako potlesk od zaujatých posluchačů. Myslím, že každý kdo se odpoledne zúčastnil, ať jako divák nebo jako účinkující, tak nelitoval, protože se vytvořila krásná atmosféra plná očekávání, a také naplnění.

« ZPĚT