Novinky a aktuality z našeho domova...

Beseda Rok na vsi

duben 05
Ve středu 5. 4. 2017 jsme při besedě  s výtvarnicí a folkloristkou paní Kamilou Skopovou zavzpomínali na dřívější (v některých místech Čech i současné) zvyky a obyčeje, které byly spjaty s životem na vesnici v jarním období. Paní Skopová zahájila své povídání úryvkem z vlastní knihy Rok na vsi, ve které na pozadí vyprávění dvou mladých lidí přibližuje čtenáři všední i sváteční život na vesnici ve druhé polovině 19. století.
V knize, ale i v následném slovním výkladu, nám paní Skopová místy i s humorem připomněla zvyky z období masopustu, které jsou zvláště na Hlinecku udržované dodnes a jsou dokonce zapsány na listině kulturního dědictví UNESCO. Dozvěděli jsme se o významu jednotlivých nedělí v období předvelikonočním (družebná neděle, liščí, smrtná, květná...) i o pokrmech, které se dříve vařívaly. V mnohých klientech povídání paní Skopové vyvolalo vzpomínky na vlastní dětství a zážitky z dob minulých. Ač se mnohé tradice již nyní neudržují a jsou někdy spíše jen povinností, každý může velikonočnímu času přiřknout tu vlastní hodnotu - oslavu příjemného slunečného počasí, rozvíjející se přírody, víru do jakékoliv oblasti našeho života, prožití dalšího ročního období, které se snažíme ve zdraví užít a naplnit.

« ZPĚT