Poděkování žákům 3.A Základní školy

  Nacházíme se v nelehké době, mnozí z nás se nemohou setkávat se svými blízkými, protože jsou nemocní nebo musí být v karanténě. Izolace se týká z velké části seniorů, kteří jsou ubytováni v domovech pro seniory. A proto mě velice potěšilo a zároveň bych tímto chtěla poděkovat žákům 3. A Základní školy Heřmanův Městec pod vedením paní učitelky Pickové že na Den laskavosti, který je vyhlášen na 13. listopadu, si pro klienty domova pro seniory   U Bažantnice nachystaly krásné obrázky a výrobky, které našim seniorů přinesly světlo a naději, že v tom nejsou sami, a že i neznámí lidé si pro ně najdou čas, aby je potěšily i v této složité době, kdy mají dost starostí samy se sebou, učitelé organizováním výuky na dálku a děti s netradičním způsobem výuky. Ještě jednou za naše seniory mockrát děkuji a přeji hodně sil do dalšího období.                                                                                                               
                                                                               Mgr. Linhartová Petra                                                                          vedoucí sociálního oddělení