K době adventu patřila v našem domově tradičně návštěva dětského pěveckého sboru Písnička pod vedením paní Ludmily Štěpánové. Paní Štěpánová již sbor předala, a letos nás již Písnička nenavštívila. Za krásná vystoupení sboru Písnička moc děkujeme.

Ale možná byla založena tradice nová. Do domova přišly zazpívat a zarecitovat děti 4. tříd pod vedením paní učitelky Jany Čurdové. Pro obyvatele našeho domova je setkání s nejmladší generací vždy potěšující, a nejinak tomu bylo i nyní. Děti měly připravená i kreslená přáníčka, kterými obdarovaly naše klienty.