Poslední předvánoční pondělní dopoledne bylo zadáno pro dětský pěvecký sbor Písnička pod vedením paní Ludmily Štěpánové. Děti měli připravené pásmo písní a básniček převážně s vánoční tematikou. Děti mají u našich klientů vždy velký úspěch, a ani tentokrát tomu nebylo jinak. I tímto vystoupením přispěly děti k předvánoční atmosféře v našem domově.