Děkujeme Olze Němcové a Radce Pátkové ze Zvěřince na statku za dnešní dopoledne splněných přání. Už jsme na pokojích u klientů měli pejsky, kočičky, dokonce kůzle nebo hady. Ale dnes historicky poprvé k nám doputoval poník. Pro naše milovnice zvířat to byl nezapomenutelný zážitek. Paní Němcové a paní Pátkové děkujeme za osobní nasazení a energii, kterou do návštěv našich klientů vkládají.

Další milou návštěvu zaznamenala paní Libuše, která obdržela Diplom pro nejlepší studentku angličtiny a květinu od své lektorky anglického jazyka, Martiny Kohoutové. Naučit se anglicky bylo velkým přáním paní Libuše, které jí splnil Basketbalový klub Pardubice. Svou lektorku pozdravila pozdravem How do you do J