Poslední listopadový čtvrtek měli naši klienti opět možnost navštívit hudební vystoupení, které pro ně připravili hudebníci z Olomouce a jeho okolí. Asi hodinové vystoupení tří interpretů pod uměleckým vedením Zdeňka Černohouze za doprovodu akordeonu a kytary sklidilo u posluchačů velký úspěch. Zazněly písně známé i méně známé od písní K. Hašlera, přes Vejvodovu Škodu lásky až po písně lidové. Klienti se s velkou chutí a nadšením připojili ke společnému zpěvu. Podle odezvy klientů to bylo  velmi vydařené odpoledne.