Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu nových případů onemocnění Covid-19, jsme přistoupili na doporučení KHS Pardubického kraje týkající se ochrany dýchacích cest a od 1. 8. 2022 musí osoby navštěvující klienty v našem domově používat respirátor třídy FFP2 a dodržovat další hygienická opatření, jako je mytí a desinfekce rukou.
Ing. Petr Mazura, ředitel domova