Novinky a aktuality z našeho domova...

Ježíškova vnoučata v našem domově

prosinec 17
V pondělí 13. 11. 2017 spustil Český rozhlas celostátní projekt s názvem Ježíškova vnoučata, jehož cílem bylo plnit přání seniorům, kteří jsou třeba trochu osamělí, nemají tolik sociálních kontaktů a nemají dost peněz či možností, jak si nějaké přání splnit. Pracovníci v domovech pro seniory, ale i v domácnostech seniorů, vytipovali a vyzpovídali podobné seniory a výsledkem bylo vytvoření databáze přání seniorů z celé republiky, která byla zveřejněná na internetové stránce www.jeziskovavnoucata.cz.

Český rozhlas zajistil akci velkou publicitu prostřednictvím vysílání rozhlasových spotů a posluchači rádia   mohli udělat v předvánočním období dobrý skutek - vybrali si z databáze přání a snažili se jej splnit. Stali se tak vlastně „babičkám a dědečkům" po celé republice takovými „Ježíškovými vnoučaty". Přání v databázi byla rozdělena na hmotná přání = dárky a na přání zážitková.

I do našeho domova se dostala rozhlasová výzva k zapojení se do projektu a my jsme ji nemohli odmítnout. Zaměřili jsme se na naše klienty, kteří nemají své vlastní potomky, nemají příbuzné či známé nebo ti jsou daleko či z různých důvodů je nenavštěvují tak často. Také na ty, kteří nemají tolik finančních prostředků či možností, jak si přání splnit. Sešlo se nám celkem 18 individuálních přání, mezi kterými bylo např. potravinový balíček, předlohy na vyšívání, nový mechanický vozík, krmení pro zvířata, různé oblečení, inkontinenční pomůcky, televize, přímotop, sluneční brýle, karton cigaret. Další přání byla zážitková - zúčastnit se koncertu Jakuba Smolíka nebo nějakého interpreta z pořadu Šlágr a výlet do Prahy či ZOO. Došlo také na dvě skupinová přání. Klienti, kteří chodí pravidelně šlapat na motomed do relaxačního centra, si přáli nové turistické trasy, které při cvičení rádi pozorují. V našem domově žijí také velké milovnice zvířat, takže těm se podařilo díky Ježíškovým vnoučatům splnit zajímavé setkání s hadem - krajtou Krajťou - a s uhločerným kocourkem Bobešem. V neděli 17. 12. 2017 nám o projektu Ježíškova vnoučata přijeli popovídat osoby zasvěcené - zástupci Českého rozhlasu Pardubice - moderátoři Zdeněk Novák, Jitka Slezáková a Blanka Malá. Dozvěděli jsme se o zajímavých přáních, které si nechali senioři plnit v různých zařízeních, a my jsme redaktorům na oplátku vylíčili, jak proběhlo nadělování dárků v našem domově. V průběhu programu dokonce došlo ke krátkému přímému vstupu do vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Bylo postaráno o vánoční hudební naladění přítomných - žáci a učitelé ZUŠ z Přelouče a Ústí nad Orlicí předvedli, jak bravurně umí ovládat různorodé dechové a jiné nástroje a zazpívali jsme si s nimi i známé české koledy. Musím říci, že jsme při realizaci projektu Ježíškova vnoučata zažívali mnoho radosti. Radost měli obdarovaní klienti i ti, kteří je přišli obdarovat. Nám pracovníkům dělalo radost, že můžeme dobře promyšlenému a realizovanému činu napomoci. Také napomoci vzájemnému setkávání lidí, kteří by se jinak nepotkali, navázání nových vztahů mezi mladými lidmi a těmi, kteří mají většinu života již za sebou. Bylo to takové propojování a vzájemné obohacování různých světů. A co více? Možná, že tato setkání nebyla jednorázová, ale z některých z nich se stanou přátelství, která se budou dále rozvíjet...Ono je často větším darem to, když Vás někdo obdaruje úsměvem, dotekem či vyslechnutím .... Co říci závěrem? Jsme zvědaví, jestli na jaře dopadne výlet pana Josefa do zoologické zahrady, kam ho má doprovodit mladá rodina s malými dětmi a spolu s ním se tohoto výletu má zúčastnit 96letá seniorka z jiného domova. Není úžasné mít taková přání a plnit si je v tak úctyhodném věku? Mnoho Ježíškových vnoučat do Vašich životů i v období mimo Vánoce Vám přeje koordinátorka tohoto projektu v rámci našeho zařízení.

« ZPĚT