Nejenom lidé, ale i stromy mohou vyprávět. A proto nás dne 4. 7. navštívili členové vokální skupiny Nestejskáme si pod vedením Mgr. Jana Stejskala, kteří uvedli literárně hudební pořad ke 100. výročí vzniku československého státu. Obsahem pořadu bylo vyprávění tisícileté klokočovské lípy ležící v jižní části Železných hor. Na pozadí jejího příběhu probíhaly důležité historické události - zavraždění sv. Václava, přítomnost Karla IV., ohlas husitských válek, Bílé hory, odchod J. A. Komenského z vlasti, národní obrození, vznik ČSR včetně světových válek až do současnosti. V příběhu se nám mohla oživit historie, kterou si naše vlast v průbězích staletí prošla. Vyprávění a zpěv byly doprovázeny hrou na varhany, lesní roh či zobcovou flétnu. V pořadu zazněly lidové písně, renesanční hudba, písně národního obrození, ukázky z díla F. Škroupa, A. Dvořáka i současné písně autora pořadu pana Jana Stejskala.