Dne 1. září 2022 jsme v našem domově pro seniory přivítali nově nastupující paní ředitelku

PhDr. Evu Kunátovou Holečkovou, MBA, která byla jmenována po odstupujícím panu řediteli Ing. Petru Mazurovi. Ten se po 19 letech rozhodl odstoupit z funkce. Tímto bychom mu my, jako zaměstnanci domova, chtěli poděkovat za jeho obětavou práci, kterou po celá léta za domov odváděl. Naštěstí náš domov neopouští úplně, ale zůstává ve funkci vedoucího provozního úseku. Rozloučení s panem ředitelem proběhlo za účasti pana starosty Josefa Kozla a místostarosty JUDr. Tomáše Plavce, kteří mu krásně poděkovali za jeho odvedenou práci a zároveň přivítali nastupující paní ředitelku. Paní ředitelce bychom chtěli popřát hodně sil a pracovních úspěchů na nové pozici a ať je její spolupráce s ostatními zaměstnanci pro celý domov i nadále přínosná.    
                                               Kolektiv zaměstnanců Domova pro seniory U Bažantnice