K ochraně klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Heřmanův Městec a pro zabezpečení prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v prostorách domova vydává ředitel domova toto mimořádné opatření.

S účinností od 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se bude realizace návštěv u klientů domova řídit následujícím postupem:
1)      Počet návštěvníků v domově bude koordinován dle počtu příchozích osob a pracovnice vrátnice v případě, že by vzniklo nebezpečí velké koncentrace cizích osob, má oprávnění nevpustit další návštěvníky do domova a požádat je o odložení návštěvy na pozdější dobu.
2)      V částech budovy nebo na pokojích, kde jsou klienti s potvrzenou nákazou, nejsou návštěvy možné.
3)      Návštěvy musí mít při vstupu do budovy roušku a po vstupu do vestibulu u vrátnice a při odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce.
4)      Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
5)      Při příchodu do vestibulu u vrátnice musí pracovnice vrátnice změřit každému návštěvníkovi teplotu a každý návštěvník musí zároveň vyplnit zdravotní dotazník. Pokud by navštěvující osoba měla teplotu nad 37,0 C nebo některá z odpovědí dotazníku byla ano, bude návštěva zakázána.
6)      Pokud to bude možné vzhledem k počasí a ke zdravotnímu stavu klienta, měla by návštěva probíhat v zahradě domova nebo ve společných prostorách v rámci oddělení (spojovací chodba u oddělení L0, zimní zahrada oddělení B, prostor kavárny na odd. D3, posezení pod schody na odd. D4, místnost k posezení na odd. L1, společenská místnost na odd. L2). Návštěvní místnost u vrátnice a velká kulturní místnost nebudou prozatím k dispozici.
7)      Mezi osobami, kromě rodinných příslušníků je nutné dodržovat odstupy minimálně 2 metry.
8)      Vzhledem k předpokládané zvýšené návštěvnosti doporučujeme návštěvy klientů časově omezit na dobu jedné hodiny.        

V Heřmanově Městci dne 18. 5. 2020                                                                                                   Ing. Petr Mazura                                                                                                ředitel domova