MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

aktualizované k 14. 9. 2020 na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 29. 6. 2020 K ochraně klientů Domova pro seniory Heřmanův Městec a pro zabezpečení prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v prostorách Domova i nadále zůstává v platnosti mimořádné opatření ředitele Domova ze dne 18. 5. 2020 s následnými úpravami. S účinností od 15. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se bude realizace návštěv u klientů Domova řídit i nadále následujícím postupem: 

 
1)      Počet návštěvníků v domově bude koordinován dle počtu příchozích osob a pracovnice vrátnice v případě, že by vzniklo nebezpečí velké koncentrace cizích osob, má oprávnění nevpustit další návštěvníky do Domova a požádat je o odložení návštěvy na pozdější dobu. 
2)      V částech budovy nebo na pokojích, kde jsou klienti s potvrzenou nákazou, nejsou návštěvy možné. 
3)      Návštěvy musí mít při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorech Domova roušku. Po vstupu do vestibulu u vrátnice si musí dezinfikovat ruce.
4)      Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně jedné osoby na jednoho klienta. Návštěvy budou omezeny na nezbytně nutnou dobu, max. doba návštěvy 30 minut. 
5)      Při příchodu do vestibulu u vrátnice musí pracovnice vrátnice změřit každému návštěvníkovi teplotu a každý návštěvník musí zároveň vyplnit zdravotní dotazník. Pokud by navštěvující osoba měla teplotu nad 37,0 °C nebo některá z odpovědí dotazníku byla ano, bude návštěva zakázána. 
6)      Pokud to bude možné vzhledem k počasí a ke zdravotnímu stavu klienta, měla by návštěva probíhat v zahradě domova nebo ve společných prostorách v rámci oddělení (spojovací chodba u oddělení L0, zimní zahrada oddělení B, prostor kavárny na odd. D3, posezení pod schody na odd. D4, místnost k posezení na odd. L1, společenská místnost na odd. L2). Návštěvní místnost u vrátnice nebude prozatím k dispozici. 
7)      Mezi osobami, kromě rodinných příslušníků, je nutné dodržovat odstupy minimálně 1,5 metru.   
 V Heřmanově Městci dne 14. 9. 2020                                                                                                   Ing. Petr Mazura                                                                                                ředitel domova