Novinky a aktuality z našeho domova...

Na návštěvě na Slovensku

květen 28
Ve dnech 28. - 31. května tohoto roku jsme navštívili společně s paní Magerovou, Ilkovou a Mgr. Linhartovou Slovenskou republiku. Jak asi všichni víte, již cca 7 let spolupracujeme s Domovem pro seniory ve Staré L´ubovni a právě na pozvání kolegů z tohoto zařízení jsme tam jeli.

Čekala nás poměrně dlouhá, únavná cesta, která s několika menšími zastávkami trvala osm hodin. Po příjezdu do Staré L´ubovni jsme byli srdečně přivítáni ředitelem domova Ing. Peterem Muchou a následně i členy vedení tohoto domova. Po krátkém, ale vydatném občerstvení jsme si prošli celý domov, abychom zjistili, že radosti i starosti a problémy seniorů žijících v pobytovém zařízení jsou stejné bez ohledu na to, v kterém státě kdo žije.

Druhý den jsme navštívili soukromé zařízení v městě Žakovce, které založil a dosud vede farář Ing. Mgr. Kuffa Marián, Dr.h.c. Jedná se o zařízení určené pro několik cílových skupin, a to především pro muže bezdomovce a osoby po výkonu trestu, mládež po skončení ústavní nebo ochranné výchovy, tělesně postižené muže a ženy. Součástí areálu je i několik domků určených pro maminky s dětmi, které z různých důvodů skončily na ulici, respektive doma byly týrány. Tyto ženy si zde  pod odborným dozorem vaří, perou, uklízejí a učí se základním životním návykům. Život v tomto zařízení je založen na základním principu, že si zde klienti v převážné většině sami vypěstují a odchovají vše potřebné k živobytí. Tak jsme zde mohli vidět krávy, prasata, chov koní, pštrosy a například i vlastní pekárnu. Myslím si, že toto zařízení v nás všech zanechalo hluboký zážitek.

Z tohoto zařízení jsme přejeli do chráněné dílny v L´ubici, kde hendikepovaní lidé vyrábějí výrobky ze dřeva - hračky, dětské houpačky, krmítka pro ptáky atp.

Tento den jsme zakončili procházkou v krásné přírodě podél hraniční řeky Dunajec.

Třetí den jsme zahájili prohlídkou Domova sociálních služeb v Sabinově. Jedná se o zařízení určené jak pro mládež, tak pro seniory s mentálním, tělesným, popř. kombinovaným postižením.

Klienti v tomto domově mohou přes den vykonávat řadu aktivit, z nichž většinu nám také samozřejmě představili. Vládla zde velice příjemná „domácí" atmosféra a i zde jsme byli velice mile a přátelsky přivítáni jak zástupci vedení, tak samotnými klienty.

Ze Sabinova jsme jeli do městečka Hniezdne, kde jsme navštívili expozici lidových řemesel a lihovarnictví v Nestville Parku. Jedná se o mimořádnou výstavu, kde je vedle sebe možné vidět historii řemesel a tradiční výrobu lihu a na straně druhé supermoderní výrobu (jednu z největších v Evropě) lihu a výrobků z lihu. Celá prohlídka je zakončena v řezbářském sále, kde se nachází největší řezbářský obraz v Evropě, na kterém pracovali tři roky.

Z Hniezdneho jsme se vrátili do Staré Lubovni, kde jsme si mohli prohlédnout zdejší dominantu L´ubovnianský hrad, jehož vznik je datován do druhé poloviny 13. století, resp. na začátek století čtrnáctého. Tento hrad můžete také vidět na obrazech, které jsme v minulosti od kolegů z L´ubovni dostali - jeden je ve společenské místnosti a druhý v návštěvní místnosti naproti vrátnici.

V pátek jsme se se Slovenskem rozloučili, nakoupili sýry a jeli domů.

Na závěr bych chtěl ještě jednou moc poděkovat panu řediteli Muchovi a všem jeho kolegům za pozvání, organizaci celé návštěvy a za péči, se kterou se nám po celou dobu věnovali. Pevně věřím, že příští rok budeme zase moci přivítat my kolegy ze Slovenska u nás v Heřmanově Městci a že prožijeme stejně hezký týden, jako byl ten na Slovensku.


 

« ZPĚT