Náš domov dlouhodobě a úzce spolupracuje s mateřskou školou v Jiráskově ulici, a dochází tak k mezigeneračnímu setkávání. Naši klienti jsou vždy potěšeni, když malé děti přijdou zazpívat či zatancovat, anebo když si děti přijdou zasoutěžit v rámci dopoledního programu, který pro ně spolu s našimi klientkami a klienty organizujeme každý podzim. Součástí této spolupráce je i návštěva Mikuláše v mateřské škole Jiráskova.