V neděli 24. 3. 2019 se k nám na návštěvu přišli podívat malí skauti se svými vedoucími. Setkání bylo zajímavé nejen mezigeneračním složením, ale také společnou zkušeností - i mezi našimi klienty jsou ti, kteří v mládí chodili do skautské organizace Junák. V rámci hodinového setkání se povídalo, zazpívali jsme si při kytaře, malé skautky i zatancovaly, zahrály jsme si dvě hry v kroužku. Největší veselí vzniklo, když menší skautíci dostali možnost svézt se na chodítku. Zúčastněné klientky měly hezký zážitek ze setkání s dětskou bezprostředností a zároveň osvěžení z veselých vzpomínek na mládí, které jim vzájemné vyprávění vyvolalo. Věříme, že se nám podaří další podobné návštěvy v budoucnu opět uskutečnit.