Usnesení vlády ČR č. 1029 účinné od 14. 10. 2020

o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (Sbírka zákonů č. 413) - vláda ČR zakazuje všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu, tedy do 3. 11. 2020.