Z důvodu šíření respiračních onemocnění v našem domově žádáme rodinné příslušníky, kteří jeví známky nachlazení, aby svou návštěvu odložili nebo používali při pobytu v domově respirátory, které nebudou během setkání se svými blízkými odkládat.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.  
PhDr. Eva Kunátová Holečková, MBA
ředitelka