V boji s Covidem prořídly řady našich pracovnic přímé péče i zdravotních sester, a proto prosíme o pomoc. Obracíme se zejména na studenty zdravotnických a sociálních oborů, kteří by byli ochotni se zapojit do ošetřovatelské péče, kterou poskytujeme našim klientům. Jedná se o pomoc zejména při hygieně a výměně inkontinenčních pomůcek, při převlékání osob a stlaní lůžek, při podávání stravy. Budeme rádi za dobrovolnickou výpomoc, případně práci na základě DPP.
Také hledáme výpomoc v řadách zdravotních sester.

Případní zájemci mohou kontaktovat vedoucí úseku přímé péče Alenu Vitvarovou.
Kontakt:
telefon: 773 510 561
E-mail: vitvarova.ddhm@seznam.cz 

Snižují se nám také zásoby ochranných pomůcek, zejména ochranných overalů (jednorázových či pratelných) a plášťů. Kdyby měl někdo možnost nebo byl ochoten posílit zásoby, kterých není nikdy dost, budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Buď přímo samotnými overaly nebo přispět na zakoupení těchto pomůcek na náš účet 35-8544830287/0100 (nutné s dárcem uzavřít darovací smlouvu - prosíme o domluvu na tel.774 710 576.) DĚKUJEME!