Novinky a aktuality z našeho domova...

Pověsti Heřmanova Městce

listopad 24
 Již poněkolikáté nás v našem domově pro seniory navštívily pracovnice z městské knihovny, paní Zdena Poláková a paní Lenka Jablečníková. Tentokrát, 24. 11. 2014, si připravily přednášku o pověstech spjatých s Heřmanovým Městcem a okolními obcemi.

Hned zkraje jejich vyprávění jsme si připomněli, co je to pověst. Ottův slovník naučný popisuje pověsti mimo jiné jako lidové dějiny čehokoliv šířené ústním podáním. Následkem toho jsou stále měněné, doplňované a někdy i zcela přetvořené. Pověsti vyprávějí o událostech skutečných i smyšlených, jejich pravdivost není spolehlivě zaručena.

Další výklad začala paní Jablečníková pojednáním o tom, jak můžeme pověsti rozdělovat. Vyskytují se pověsti místní, které se vztahují k určité lokalitě, ke konkrétnímu místu, dále pověsti historické, popisující reálné dějinné události, pověsti démonologické, ve kterých se vyskytují nadpřirozené bytosti, a nesmíme opomenout ani pověsti současné, hojně rozšířené, které se odehrávají v nedávné minulosti, vztahují se ke konkrétnímu místu, zabývají se aktuálními tématy a bývají prezentovány jako pravdivé příběhy.

Během zajímavé přednášky jsme se dozvěděli, co měl ve svém erbu s Heřmanovým Městcem úzce spjatý rod Kinských, jak vypadá a kde se vzal erb města, poslechli jsme si pověst o tajné chodbě z Heřmanova Městce do Kostelce, zjistili jsme, že zřejmě neexistuje pověst o žádném heřmanoměsteckém strašidle, ale naopak Chrudim je na démonologické pověsti velmi bohatá. Traduje se tam například vyprávění o bezhlavém kapucínovi potulujícím se na valech a předpovídajícím blízké neštěstí. Některým našim klientům byla tato pověst dobře známá, protože už je bezhlavým jezdcem strašili jejich rodiče a starší kamarádi.

Náš domov obdržel od přednášejících dam malý dárek - brožovanou knížečku „Pověsti z Heřmanova Městce a okolí". Pokud bude mít někdo z našich klientů či zaměstnanců zájem si ji prolistovat, je volně k zapůjčení v kanceláři sociálních pracovnic.

 

« ZPĚT