Novinky a aktuality z našeho domova...

Poznávací soutěže pro děti z mateřské školy

říjen 22
Stejně jako každý rok na podzim, i letos nás dne 22. 10. navštívily děti z mateřské školky v Jiráskově ulici z oddělení Ježeček. Připravili jsme pro ně soutěže na rozvoj smyslových funkcí.
K dispozici měly čtyři disciplíny, v nichž rozvíjely čich, hmat, chuť a paměť. Aby se také mohli zapojit naši klienti, byla jim nabídnuta spolupráce s dětmi na každém stanovišti, kde razítkovali kartičky za splněné úkoly či podávali předměty k poznávání. Ostatní klienti se přišli na děti podívat a potěšit se z jejich přítomnosti.

Na závěr nám předškoláčci zarecitovali a zazpívali známé říkánky a písničky. Jako dárek si odnášeli výrobky našich klientů, které zpracovávají v rámci ergoterapie.

« ZPĚT