Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370, se mění podmínky stanovené v usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 týkající se zákazu vycházení klientů mimo domov pro seniory.

Při opuštění domova pro seniory po dobu trvání nouzového stavu, musí být splněny tyto podmínky:  

1. Vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od návratu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Testování je z usnesení vlády povinné. Jestliže klient nebo rodina testování odmítne, nebude pobyt mimo zařízení umožněn. Klienti ubytovaní na jednolůžkových pokojích zůstanou na svém pokoji, ze kterého nebudou moci po stanovenou dobu vycházet. Umístění v karanténních prostorech bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
Do karantény musí být po návratu do domova pro seniory umístěni i klienti, kteří nemoc covid-19 prodělali. Naše kapacita karanténních míst je omezená. Pokud by nastala situace, že by byl větší zájem klientů o vycházky či pobyt mimo domov pro seniory, a kapacita karanténních lůžek by byla naplněna, nemůžeme dalším klientům opuštění domova pro seniory umožnit.  

2.  Klienti musí používat v průběhu vycházky respirátor třídy FFP2 nebo KN95.  

Chtěli bychom apelovat na klienty a rodinné příslušníky, aby zvážili, zda návštěva klienta v domácím prostředí stojí za čas strávený následně v karanténě.  Doporučujeme spíše uskutečnit návštěvu v domově pro seniory za stanovených hygienických podmínek, která může být i opakovaná a jistě klienty také velmi potěší.  

Prosíme o nahlašování vycházek na sociální oddělení ve všední dny v čase od 7:00 do 15:00, na tel. č.: 469 660 268, 774 710 576.
                                                                                Ing. Petr Mazura
                                                                                        ředitel