Již třetím rokem si mohli naši klienti posedět a posvačit grilované vepřové koleno se starostou Heřmanova Městce panem Josefem Kozlem. V dnešním roce nám akce vyšla na středu 20. prosince.

     V kulturní místnosti vládla příjemná atmosféra, a aby byla opravdu vánoční, přišli nám ji zpestřit manželé Staří s  koledami a následně zazněl i pěvecký sbor Heřmánek sestavený z našich klientů pod vedením Mgr. Kellerové Lenky, která jejich hudební projev doprovázela hrou na příčnou flétnu a na kytaru.      K výbornému občerstvení bylo čepováno pivo, které náš domov dostal v rámci akce Ježíškova vnoučata od Českého rozhlasu Pardubice. Ke kávě se podávalo i cukroví, které si naši klienti sami upekli.      V rámci společenské akce mohli naši klienti prodiskutovat případné problémy, které je v obci trápí.      Během posezení pan ředitel Ing. Mazura i pan starosta Kozel popřáli všem klientům a zaměstnancům pohodové svátky a mnoho úspěchů v roce nadcházejícím.