Poslední předvánoční týden byl zahájen dětským pěveckým sborem Písnička, který nás, pod vedením paní Ludmily Štěpánové, zase o něco více vánočně naladil. Zazněly písně lidové a vánoční koledy, které si někteří klienti zazpívali spolu s dětmi. Mezi písničkami děti odrecitovali i několik básniček. V průběhu programu nám malí muzikanti předvedli i svou šikovnost hrou na hudební nástroje a to koledy zahrané na flétnu a housle.