Novinky a aktuality z našeho domova...

Setkání rodin s vedením domova

říjen 20
V sobotu 20. 10. 2018 proběhlo společné setkání rodinných příslušníků, příbuzných a známých klientů domova s vedením Domova pro seniory. Setkání se uskutečnilo ve společenské místnosti domova. Na úvod setkání hned po uvítacím slovu ředitele domova pana Ing. Petra Mazury zaznělo pět lidových písní v podání pěveckého sboru Heřmánek, složeného z klientů domova, pod vedením Mgr. Lenky Kellerové a za jejího kytarového doprovodu. Klienti byli za své pěvecké umění odměněni karafiátem, který jim udělal velikou radost.

Pan ředitel seznámil účastníky setkání s přítomným širším vedením domova, jehož členové měli připravené příspěvky k jednotlivým problematikám, jež souvisí s poskytováním naší sociální služby a provozem domova. Nejdříve byli účastníci setkání seznámeni s průběhem a výsledky dotazníkového šetření spokojenosti s poskytováním služby jak klientů, tak i rodinných příslušníků, které proběhlo v jarních měsících letošního roku. Další aktuální informace z oblasti poskytování sociálních služeb přednesl ředitel domova a vedoucí sociálního oddělení Mgr. Petra Linhartová, a poté vedoucí úseku přímé péče paní Alena Vitvarová seznámila účastníky setkání s novinkami v oblasti přímé péče o klienta.

Během setkání se návštěvníci mohli nejen občerstvit, ale i seznámit s výrobky klientů, které  vznikají při tvorbě v dílně ručních prací, také mohli nahlédnout do kroniky domova a do jednotlivých čísel časopisu Náš domov, který v domově vychází čtvrtletně. Děkujeme všem účastníkům setkání za jejich návštěvu a za minulou i budoucí spolupráci při péči o klienty.

« ZPĚT