Novinky a aktuality z našeho domova...

Setkání rodinných příslušníků s vedením Domova

říjen 14
V sobotu 14. 10. 2017 po 13. hodině se konalo každoroční setkání rodinných příslušníků, přátel a známých našich klientů s vedením domova.

Celé setkání proběhlo ve společenské místnosti domova. Po úvodním přivítání pana ředitele následovalo pěvecké vystoupení klientů domova, sdružených do pěveckého sboru Heřmánek.  Za své vystoupení byli odměněni potleskem a květinou. Dalším bodem programu bylo seznámení s výsledky dotazníkového šetření spokojenosti, jak klientů, tak rodinných příslušníků. K podnětům, které z dotazníkového šetření vzešly, se postupně vyjádřil pan ředitel, vedoucí sociálního oddělení a vedoucí úseku přímé péče. Podněty nevedly k žádné větší diskusi. Dalším bodem programu bylo seznámení s pravidelnými i mimořádnými aktivitami, které se v domově konají. Účastníci setkání mohli nahlédnout do kronik domova, a potěšit se výstavkou krásných výrobků, které vytvořily naše klientky v tvořivé dílně.  Setkání mělo přátelskou atmosféru a budeme se těšit na příští rok.

 

« ZPĚT