Novinky a aktuality z našeho domova...

Setkání rodinných příslušníků s vedením Domova

říjen 14
Foto z loňského setkání
Zveme Vás na setkání vedení Domova a rodinných příslušníků a přátel našich klientů, které se uskuteční v sobotu 14. 10. 2017 od 13.30 hodin ve společenské místnosti Domova.

Program setkání:

  • Zahájení
  • Hudební vystoupení klientů                   
  • Představení členů vedení domova pro seniory                   
  • Dotazníkové šetření spokojenosti se službou - vyhodnocení                   
  • Všeobecné informace k pobytové službě                  
  • Garantovaná nabídka služeb
  • Problematika přímé péče o klienty, doprovody k lékařům                   
  • Diskuse
  • Závěr (předpokládané ukončení v 15.00 hodin)  
Vzhledem k omezené kapacitě společenské místnosti je setkání určeno především pro rodinné příslušníky klientů.

« ZPĚT