POZVÁNKA

  na společné setkání vedení Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63     
s   rodinnými příslušníky, příbuznými a známými klientů domova.  
Setkání se uskuteční v sobotu 5. 11. 2022 od 13:30 hodin ve společenské místnosti domova.    
Program:
             
Zahájení                  
Představení členů vedení domova pro seniory                  
Dotazníkové šetření spokojenosti se službou - vyhodnocení                  
Všeobecné informace k pobytové službě                 
Problematika přímé péče o klienty                   
Diskuse                   
Závěr (předpokládané ukončení v 14.30 hodin)  

Vzhledem k omezené kapacitě společenské místnosti je setkání určeno především pro rodinné příslušníky.   V Heřmanově Městci dne 10. 10. 2022        
                                            PhDr. Eva Kunátová Holečková, MBA                                                                                                                                                                           ředitelka