Novinky a aktuality z našeho domova...

VI. letní sportovní hry

červen 04
V úterý 4. června 2013 se v dopoledních hodinách v kulturní místnosti našeho domova odehrály VI. letní sportovní hry. Ač s přívlastkem letní, vzhledem k nepřízni počasí se bohužel sportovní klání nemohla odehrát v přírodním prostředí zahrady jako v předchozích letech.
Společenská místnost byla proměněna na herní prostor se čtyřmi stanovišti - šipky, kuželky, hod na medvěda a hod kroužkem. Po přivítání a povzbuzení účastníků panem ředitelem se rozproudila soutěžní klání v jednotlivých disciplínách. „Sportovci" na každém ze stanovišť získali dle svého výkonu konkrétní počet bodů, který si poctivě zapisovaly organizátorky. Přítomní účastníci z řad klientů našeho domova, ale také pět zástupců klientů pražského Domova pro seniory, mohli postupně obejít všechny druhy sportů. Zde si vyzkoušeli a potrénovali svoje pohybové dovednosti, procvičili schopnost soustředit se na výkon a zamířit na stanovený cíl. U jednotlivých účastníků byly zohledněny jejich možnosti a omezení a dle toho uzpůsobena vzdálenost hodu. Řada z přítomných se sportovních her zúčastnila již v letech minulých, a tudíž podávala již prověřené sportovní výkony. Někteří „sportovci" však drželi v ruce například šipky poprvé, a tak to pro ně byla nová jedinečná zkušenost. Ti, kteří se nechtěli aktivně sportovně účastnit, pozorovali dění a případně povzbuzovali ostatní účastníky. Všichni pak přivítali povzbuzení chuťových buněk v podobě řízku i sladkého občerstvení.  

Zaujetí pro hru projevili nejen samotní klienti, ale také pracovníci z řad sestřiček, sociálních pracovnic a pana ředitele, kteří si taktéž otestovali své „házecí" dovednosti. V kulturní místnosti tak panovala atmosféra herního nadšení, smíchu a společného sdílení sportovních zážitků.

Po ukončení soutěží, asi po hodině a půl čilého ruchu, bylo vyhodnoceno šest nejlepších hráčů v každé z disciplín. Ti obdrželi balíček od firem TENA  a Hovorka catering, s r.o., a tři nejlepší obdrželi krásnou papírovou medaili vyrobenou šikovnými klienty ergoterapeutické dílny našeho domova.

« ZPĚT