Novinky a aktuality z našeho domova...

Svatební obřad v zahradě domova

září 07
Dne 5. září 2020 došlo na zahradě našeho domova k mimořádné události, ke které v historii domova nikdy nedošlo – v zahradním altánu se konal svatební obřad.  
Jak k tomu došlo? Koncem června 2020 mě v kanceláři navštívila slečna Kubů s maminkou a požádaly mě, zda by se na zahradě našeho domova nemohl uskutečnit svatební obřad dcery. Ten se měl původně konat v zámeckém parku pražského domova pro seniory, ale záplavy 14. června park poničily natolik, že musel být pro veřejnost z bezpečnostních důvodů uzavřen. Procházely spolu proto po Heřmanově Městci a přemýšlely o náhradním prostoru. Při cestě do parku Bažantnice, kde doufaly, že takové místo naleznou, je na první pohled zaujala zahrada našeho domova. Přestože jsem v tom neviděl žádný problém, raději jsem o této žádosti informoval pana starostu Josefa Kozla a po jeho souhlasu sdělil paní Kubů, že nic nebrání tomu, aby se svatební obřad v naší zahradě uskutečnil. Za velkého přispění pracovníka údržby pana Jiřího Blažka, který v týdnu od 1. do 4. září provedl přípravu celého prostoru (tzn. čištění cestiček, sekání trávy, mytí laviček a celkovou úpravu terénu), se mohl 5. září 2020 svatební obřad uskutečnit. Všem se v naší zahradě líbilo, včetně oddávajícího, kterým byl místostarosta města pan JUDr. Tomáš Plavec, který byl sám překvapen, jaký krásný prostor se v našem domově nachází. Novomanželům jsem popřál hodně štěstí do společného života a vyslovil přání, aby k tomu přispělo i to, že jako první měli obřad v zahradě našeho domova.
                                                                                              
Ing. Petr Mazura ředitel domova  

« ZPĚT