Již tradičně, jako každý rok, přišly naše klienty potěšit do domova děti z tanečního kroužku z Ježkovky pod vedením paní Doležalové Evy. Děti, od těch nejmenších zatančily, zazpívaly koledy a zahrály vánoční hru s názvem Betlém. Vystoupení, které bylo asi hodinové, potěšilo naše klienty, kteří si s nimi mohli zazpívat a připomenout si tak blížící se čas Vánoc.