V pátek 2. a v sobotu 3. října 2020 se v Česku konají volby do zastupitelstev krajů. Klienty, kteří nemají trvalé bydliště na adrese našeho zařízení, jsme dne 16. 9. 2020 oslovily s dotazem, zda budou chtít volit. Těm, kteří vyjádřili přání volit, poskytneme ve spolupráci s Městským úřadem Heřmanův Městec podporu ve vyřízení žádosti o voličský průkaz. S tímto průkazem budou moci volit zde v domově. Klienti, kteří mají trvalé bydliště mimo Pardubický kraj, mají možnost volit pouze v místě svého trvalého bydliště. S ohledem na koronavirovou situaci nebude v domově pro seniory během voleb zřízena volební místnost, jak bylo doposud zvykem. Volební okrsek pro náš obvod bude v hasičské zbrojnici. Aby naši klienti měli možnost účastnit se voleb, bylo s volební komisí dohodnuto, že za klienty přijdou zástupci volební komise s volební urnou v pátek 2. října 2020 po 14 hodině. Prosím tedy klienty, kteří chtějí volit v domově, aby zde byli v tuto dobu přítomni. Klienty, kteří nebudou ve stanoveném čase přítomni v domově nebo budou mít zájem volit až později, musí jim se zajištěním pomoci rodina. Pracovníci domova za účast klientů na volbách nezodpovídají.