Už dva týdny žijeme v Domově v intenzivním kontaktu s nákazou Covid -19, která se dotkla mnoha obyvatel domova. Některým obyvatelům domova nemoc bohužel život předčasně ukončila. Máme již ale i první uzdravené, kteří onemocnění, a s ním spojenou naprostou izolaci, úspěšně překonali. Což dává naději nemocným, že setkání s Covidem nemusí být vždy fatální.

Nadále probíhá testování obyvatel Domova i zaměstnanců, a v platnosti zůstávají všechna již dříve přijatá opatření. Jsme rádi za navázanou spolupráci se studenty a dobrovolníky, kteří nám pomáhají a budou pomáhat překonat nelehkou situaci.