V neděli 11. září, měli naši klienti možnost shlédnout vystoupení mažoretek Meibelin, které k nám zavítaly ze Svinčan. Jelikož nám nepřálo počasí, zatančila nám děvčata v kulturní místnosti. Bylo vidět, že jsou profesionálky a přizpůsobily se i stísněnému prostředí. Klientů se sešlo hodně, kulturní místnost byla plná k prasknutí. Slečny se přestavily v několika skupinách rozdělených podle věku nebo zatančily i jednotlivě. Vystoupení nebylo dlouhé, ale bylo o to intenzivnější, a všichni jsme si ho užili.