V médiích již jsou uváděny informace o blížící se možnosti návštěv v domovech pro seniory. V našem Domově zatím zákaz návštěv v nejbližších dnech odvolán nebude, protože nejsme schopni vytvořit pro návštěvníky bezpečné podmínky, neboť nákaza Covid -19 je stále v Domově přítomna, a bohužel se přes všechna opatření nedaří zcela zamezit jejímu šíření.

Součástí opatření je i pravidelné testování klientů a zaměstnanců, které zvládáme realizovat v potřebné míře, ale na testování návštěvníků Domova, které je nezbytným opatřením jakéhokoliv režimu návštěv, bohužel v současnosti vůbec nemáme personální ani časovou kapacitu. Proto zatím nemůžeme našim klientům dopřát osobní kontakt s blízkými osobami. Informace o situaci v Domově budeme aktualizovat podle vývoje nákazy, a jakmile bude možné nastavit návštěvní režim, budeme o tom samozřejmě informovat touto cestou.