V souladu se zněním Vyhlášky 440/2022 ze dne 16. 12. 2022 Sb., která mění vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a z důvodu nárůstu cen energií a potravin dochází v našem domově pro seniory od 1. 1. 2023 k navýšení úhrad za pobyt a stravu. U ubytování půjde o 30 Kč/den. Nově se cenové rozmezí bude pohybovat v částkách 265-280 Kč/den, v závislosti na typu pokoje. U stravování se navyšuje úhrada o 30 Kč/den, celkem na částku 225-235 Kč/den, dle druhu diety.
Celková úhrada bude tedy vyšší o 1 860 Kč/měsíc. V průběhu ledna 2023 budou klientům sociálními pracovnicemi předány k podpisu dodatky smluv týkající se změny plateb.                                                                                    
                                                                           Mgr. Petra Linhartová                                                                         
                                                                         vedoucí sociálního oddělení