Po náročném podzimu a jaru spojeném s covidem jsme i my v Domově pro seniory U Bažantnice radostně uvítali zlepšování situace a možnost vrátit se do normálnějšího života. To spočívalo hlavně v otevření domova návštěvám (i když za vládou stanovených podmínek) a v obnově volnočasových aktivit. V letním období nám pomohli rozšířit nabídku akcí pro klienty dobrovolníci Charity Chrudim. Paní Eliška Machačová uspořádala v období června až září 2021 v kulturní místnosti domova sedm přednáškových besed na zajímavá témata (pověsti z historie hradů a evropských států, o nemocech králů, o čem vyprávějí hvězdy a další). Lidé duchovně zaměření se zúčastnili biblického čtení se zpěvy komponovaného členkami chrudimského evangelického sboru. Sportovní duch zde zavládl krátce po skončení olympijských her, když se na zahradě domova uskutečnily sportovní hry. Aktivní sportovci obdrželi od organizátorů Charity dokonce i diplomy a drobnou odměnu. Do dalších měsíců společně plánujeme ještě výtvarný program nebo ochutnávku cvičení.

Dobrovolník daruje svůj volný čas druhým lidem, v našem případě seniorům, a zpět získává většinou hřejivý pocit, že tato aktivita je pro druhé i pro něj smysluplná. Není na tom nic složitého či těžkého. Dobrovolníků není nikdy dost a v našem domově pro seniory s nimi rádi spolupracujeme. Pokud byste měli zájem se dobrovolníkem stát, kontaktujte Ing. Nell Stoupovou - koordinátorku dobrovolnického centra Charity, telefon 704 675 407 nebo koordinátorku dobrovolníků přímo v domově pro seniory - Mgr. Lenku Kellerovou, telefon 774 710 576.