• občanský průkaz
  • průkazku zdravotní pojišťovny
  • aktuální výměr důchodu, na základě kterého Vám bude stanovena výše úhrady
  • ústřižek poštovní poukázky posledního důchodu
  • doklad o přiznání příspěvku na péči
  • léky, které potřebujete na 3 dny po nástupu, včetně jejich přesného dávkování
  • hygienické pomůcky na první měsíc pobytu (v případě, že je klient používá)
  • finanční hotovost na první výdaje - zaplacení úhrady do konce kalendářního měsíce, ve kterém uživatel nastupuje do DPS, doplácení léků apod.