• občanský průkaz
  • průkazku zdravotní pojišťovny
  • aktuální důchodový výměr, pokud výše důchodu nepostačuje na plnou úhradu za pobyt a stravu
  • ústřižek poštovní poukázky posledního důchodu, pokud si přejete převést důchod do Domova
  • doklad o přiznání příspěvku na péči
  • léky, které užíváte, včetně jejich přesného dávkování
  • hygienické pomůcky, které používáte
  • finanční hotovost - zaplacení úhrady do konce kalendářního měsíce, ve kterém budete nastupovat do DPS, doplácení léků apod.