První písemná zpráva o Heřmanově Městci , kde se domov pro seniory nachází, je ze 7. října 1325. Město vzniklo z ulicové vsi ležící na Trstenické stezce. Několikrát vyhořelo a dnešní podoba je z 18. století, kdy bylo majetkem hrabat Šporků.

Nejvýznamnější stavební památkou je barokní kostel sv. Bartoloměje, postavený Františkem Tomášem Jedličkou v letech 1756 - 61, s barevnými freskami F.X. Balka, J. Kramolína a J.X. Jahna, vyřezávané oltáře a kazatelna bratří Pacáků.

V severní části města je bývalé židovské gheto s velmi rozsáhlým hřbitovem a zachovalou stavbou synagogy, jejíž zrekonstruovaná budova byla společně s budovou bývalé židovské školy v listopadu r. 2001 slavnostně otevřena a předána veřejnosti ke kulturním účelům. Neuvěřitelně zchátralé objekty byly uvedeny do své původní umělecké podoby a jsou připraveny sloužit novému poslání.

Cenný je komplex starého hřbitova s gotickým kostelem p. Marie, barokní dřevěnou zvonicí, pískovcovými a železnými náhrobky.

  


Domov pro seniory v dnešní podobě vznikl propojením, postupnými přestavbami a modernizací komplexu budov, z nichž nejstarší pochází z roku 1512. Druhou nejstarší je budova Mariánské nemocnice, kterou dala v roce 1894 pro zaměstnance panství a pro místní občany postavit hraběnka Marie Kinská z vděčnosti za své uzdravení. V roce 1940 byly tyto stavby přestavěny a nazvány Okresní Mariánský chorobinec, přejmenovaný v roce 1954 na Domov důchodců.

Všechny objekty jsou obklopeny rozsáhlou zahradou, která odděluje ubytovací prostory od veřejných komunikací. Počínaje dnem 1.1.2003 se stal domov důchodců příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj.

K 1.1.2007 byl Domov důchodců Heřmanův Městec přejmenován na Domov pro seniory Heřmanův Městec. Počínaje dnem 1.1.2008 se stal Domov pro seniory příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.