Kontakty

Domov pro seniory
U Bažantnice 63
538 03 Heřmanův Městec

tel.: 469 660 278
e–mail: info@domov-duchodcu.cz, domov.duchodcu.hm@iol.cz
www.domov-duchodcu.cz

Adresa datové schránky: dgtkipk
Č. účtu: 35-8544830287/0100


Veřejná sbírka Domova pro seniory Heřmanův Městec
Platná od 1. 11. 2022 na dobu neurčitou

Účel určení: pořízení pomůcek pro aktivizaci uživatelů služby, pokrytí nákladů na kulturní a společenské akce pořádané pro uživatele domova.

Způsob provádění sbírky: sbírková pokladna v DPS Heřmanův Městec
Transparentní účet: 1238469960267/0100 KB pobočka Chrudim


ředitelka domova: PhDr. Eva Kunátová Holečková, MBA
tel.: 469 660 275

vedoucí provozního úseku: Ing Petr Mazura
E-mail: mazura.ddhm@seznam.cz
tel.: 469 660 270

sociální oddělení: Mgr. Petra Linhartová
E-mail: socialni.ddhm@seznam.cz
tel.: 469 660 268

úsek přímé péče: Alena Vitvarová
E-mail: vitvarova.ddhm@seznam.cz
tel.: 469 660 260

ekonomické oddělení: Lenka Kodýmová, DiS.
E-mail: kodymova.ddhm@seznam.cz
tel.: 469 660 269

Další důležité kontakty:

Podatelna
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů:
  • analogová forma - podatelna Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec.
  • elektronické podání - může být doručeno na technickém nosiči dat typu CD či DVD. Technický nosič bude vrácen pouze na výslovnou žádost.
Úřední hodiny podatelny: pondělí - pátek od 6:00 do 14:30 hodin

Elektronická adresa podatelny: domov.duchodcu.hm@iol.cz

Identifikátor datové schránky: dgtkipk

Pokud je přílohou elektronického podání soubor, Domov pro seniory Heřmanův Městec akceptuje soubory ve formátech: *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC a *.DOCX (dokument MS Word), *.XLS a *.XLSX (dokument MS Excel).

Městský úřad Heřmanův Městec
Havlíčkova 801
538 03 Heřmanův Městec
Starosta: +420 464 603 502
Místostarosta: +420 464 603 503
www.hermanuv-mestec.cz

Pardubický kraj

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje
Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice, PSČ 532 11
www.pardubickykraj.cz
Adresář a kontaktní údaje na zařízení sociálních služeb zřizovaných Pardubickým krajem

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: +420-221921111, fax: +420-224918391
www.mpsv.cz/cs
Adresář zařízení sociálních služeb České republiky

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

občanské sdružení
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
tel: +420 381 213 332
www.apsscr.cz