Lékařská péče

Je zajišťována praktickým lékařem, který ordinuje v domově 5 x týdně. K ostatním odborným lékařům je zajištěn odvoz a v případě potřeby i doprovod. Respektujeme svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře. Léky předepsané lékařem na recepty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou buď plně, nebo částečně a pak si zbytek klient doplácí ze svého kapesného.

Ošetřovatelská a obslužná péče

Je prováděna nepřetržitě na základě ordinací lékařů dle platných právních předpisů. Tuto odbornou péči zajišťují registrované všeobecné sestry. Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Obslužnou péči nepřetržitě provádějí pracovníci sociální péče. Tým pracovníků poskytuje péči s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti.

V domově je prováděna dle doporučení lékaře i rehabilitace jednoduchými cviky nebo i přístroji.

V domově jsou i oddělení pro obyvatele, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči.